AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documentació > documents sobre dh > AI pena mort
 Documents d'Amnistia Internacional
Declaració sobre la participació del personal de la salut en la pena de mort

Amnistia Internacional, 1981 (revisada el 1988)
Amnistia internacional,
Recordant que l'esperit del Jurament Hipocràtic imposa als metges dedicar-se al bé dels seus pacients sense causar-los mai mal,
Considerant que la Declaració de Tokio de l'Associació Mèdica Mundial estableix que tot metge "ha de mantenir el més alt respecte per la vida humana -sense fer cap ús de qualsevol coneixement mèdic en forma contrària a les lleis humanitàries",
Considerant també que l'Associació Mèdica Mundial, reunida a Lisboa el 1981, va establir que no és ètica la participació dels metges en la pena de mort,
Advertint que els Principis d'Ètica Mèdica de les Nacions Unides imposen al personal de la salut, en particular als metges, l'obligació de negar-se a qualsevol relació professional amb presos o detinguts la finalitat de la qual no sigui avaluar, protegir o millorar la salut física o mental d'aquests presos,
Conscient del dilema ètic que se li planteja al personal de la salut al qual se li sol·licita que procuri  tractament o testifiqui sobre l'estat de salut d'un pres condemnat a mort o acusat d'un delicte que comporta la pena capital, quan aquesta actuació pot salvar la vida del pres i alhora conduir-lo a la seva execució,
Tenint present que el personal de la salut pot ser cridat a participar de formes diferents en execucions, com per exemple:
--determinant la aptitud física i mental per a l'execució,
--preparant, administrant supervisant o assessorant a d'altres persones sobre qualsevol mètode emprat en l'execució,
--efectuant exàmens mèdics durant les execucions per tal que el procés pugui continuar si el pres encara no ha mort,
Declara que la participació del personal de la salut en execucions constitueix una violació de l'ètica professional,
Exhorta al personal de la salut perquè s'abstingui de participar en execucions,
I exhorta també a les organitzacions de professionals de la salut a què:
--protegeixin al personal de la salut que es negui a participar en execucions
--adoptin resolucions en aquest sentit,
--promoguin l'adhesió universal a aquestes normes.