AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documentació > documents sobre dh > AI pena mort
 Documents d'Amnistia Internacional
Declaració d'Estocolm
Conferència d'Amnistia Internacional sobre l'abolició de la pena de mort.1977
La Conferència d'Estocolm sobre l'abolició de la pena de mort, integrada per més de dos-cents delegats i participants d'Àfrica, Àsia, Europa, Orient Mitjà, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i el Carib;

Recordant que:
--La pena de mort és el càstig extrem, el més cruel, inhumà i degradant, i viola el dret a la vida;

Considerant que:
--La pena de mort és usada freqüentment com a instrument re repressió contra l'oposició, contra grups racials, ètnics, religiosos i sectors marginals de la societat;
--L'execució d'un condemnat constitueix un acte de violència, i la violència tendeix a provocar violència;
--La imposició de la pena de mort degrada totes aquelles persones involucrades en el procés;
--La pena de mort no ha demostrat mai el seu efecte dissuasiu;
--La pena de mort va adquirint progressivament la forma de desaparicions inexplicades, execucions extrajudicials i assassinats polítics;
--L'execució és irrevocable i pot ser infligida a innocents;

Afirma que:
--És un deute de l'Estat la protecció sense excepcions de la visa de tota persona sota la seva jurisdicció;
--Les execucions amb finalitat política de coacció portades a terme ja sigui pel govern o per altres organismes són igualment inacceptables,
--L'Abolició de la pena de mort té un caràcter imperatiu per poder assolir els models establerts internacionalment;

Declara:
--La seva oposició total i incondicional a la pena de mort;
--La seva condemna de tot tipus d'execució portada a terme o tolerada pels governs;
--El seu compromís de treballar per l'abolició universal de la pena de mort.

Exhorta:
--Les organitzacions no governamentals, nacionals i internacionals, a treballar col·lectivament i individualment per proporcionar material informatiu per a ús públic a favor de l'abolició de la pena de mort;
--Tots els governs a prendre mesures encaminades a l'abolició total i immediata de la pena de mort;
--Les Nacions Unides a declarar sense ambigüitats que la pena de mort és contrària al dret internacional.