AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal > documents >  història de la infància
 Història de la infància
Índex
Informació complementària i annexos:
Bibliografia. Les següents publicacions han estat la referència principal per a la redacció dels diferents apartats. A més de les cites d'altres obres ressenyades en cada cas de forma específica, s'han consultat també diferents textos que no s'esmenten, ja que la seva aportació ha quedat diluïda en el resultat final. Qualsevol informació útil de cara a millorar aquesta petita història de la infància serà benvinguda: posa't en contacte amb nosaltres

En los labios niños,
las canciones llevan
confusa la historia
y clara la pena.

Antonio Machado
Soledades, VIII (fragment)


torna a l'inici