AI Catalunya
Grup d'educació
 CATALÀ > pàgina principal  ESPAÑOL > página principal
Drets humans i arts plàstiques: pàgina principal Derechos humanos y artes plásticas: página principal
 Poesia visual  Poesía visual
Poesia visual i dret a l'educació
Convocatòria 2009-2010
-
Poesia visual a l'aula: consideracions generals
Poesia visual: proposta inclosa en la "Guia d'educació"
Poesía visual y derecho a la educación
Convocatoria 2009-2010
-
Poesía visual en el aula: consideraciones generales
Poesía visual: propuesta incluida dentro de la "Guía de educación"
.

Documentació / Documentación:
Poesía visual contra la violencia de género (2008)
La poesia visual de Joan Brossa