Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Pena de muerte  > Índice de textos sobre la pena de muerte

Antonio Machado

Antonio Machado. Poesía. Vicens Vives, 1995. Barcelona
Antonio Machado. Poesías completas. Espasa-Calpe, 1979. Madrid