Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Pena de mort  > Índex de textos sobre la pena de mort

L'últim dia d'un condemnat
Víctor Hugo (1802-1885). Diari de Barcelona / Técnicos Editoriales y Consultores. 1989 (fragments)