Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Pena de mort  > Índex de textos sobre la pena de mort

Si això és un home
Primo Levi.
Edicions 62, 1996 (fragment)