Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Pena de mort  > Índex de textos sobre la pena de mort

Dia de sentència
Raimon Casellas.
Les multituts. 1906. www.lluisvives.com (2008)