Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

XXVI ASSEMBLEA GENERAL D'AIC - 19 de setembre 2020

Salutacions a totes les sòcies i socis d’Amnistia Internacional Catalunya (AIC),

El passat mes d’abril estava prevista la celebració de l’Assemblea General (AG) d’AIC, però per indicació de les autoritats sanitàries vam haver d’anul·lar-la.

Mesos després us convoquem a una AG que, encara que ens hagués agradat que fos presencial, per prudència i davant d’una situació d’incertesa, hem decidit fer on-line.

Aquest format comporta que no sigui una Assemblea extensa, ben al contrari, només tractarem els temes que marca la legislació. Ens ha costat prendre aquesta decisió, però volem ser responsables. Per nosaltres és tot un repte que estem planificant amb il·lusió, treballant perquè sigui un espai el més participatiu possible, donades les circumstàncies. Prèviament us farem arribar tota la documentació perquè així sigui.

Cuideu-vos molt i, més que mai, salut!


María del Carmen Ramírez
Presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya

......................................................................

[FORMULARI D'INSCRIPCIÓ]

Benvolguts/des companys/es,

Em plau convocar-vos a la XXVI Assemblea General Ordinària i Extraordinària d'Amnistia Internacional Catalunya (AIC) que se celebrarà per videoconferència, el proper dissabte 19 de setembre de 2020, a les 9:30h en primera convocatòria i a les 10h en segona, amb el següent ordre del dia (minutatge orientatiu):

    • 10.00h – Obertura de la sessió plenària.
    • 10.15h – Constitució de la Mesa de l'Assemblea, lectura de l'informe de la Comissió Preparatòria de l'Assemblea (CPA) i presentació de l'ordre del dia.
    • 10.35h – Aprovació de l'acta de la XXV Assemblea General Ordinària i Extraordinària celebrada a Granollers el 6 d’abril de 2019.
    • 10.40h – Presentació i aprovació de la memòria del Comitè Executiu i del seguiment de les resolucions aprovades en Assemblees anteriors.
    • 11.10h – Pausa.
    • 11.20h – Presentació i aprovació dels comptes i balanç econòmic del 2019.
    • 11.35h – Debat i aprovació del Pressupost 2020.
    • 11.50h – Elecció dels càrrecs vacants.
    • 12.10h – Precs i preguntes.
    • 12.30h – Cloenda.

    • D'acord amb el que s'estableix al Reglament d'AIC, tenen dret a vot totes les persones sòcies amb una antiguitat superior a tres mesos i que estiguin al corrent de la quota de pagament. Els/les socis/es amb antiguitat inferior tindran només dret a veu.

    • La inscripció a l'Assemblea es podrà fer fins el 15 de setembre de 2020 (inclòs). Només les persones inscrites prèviament tindran dret a vot durant l’Assemblea.

    • Els/les socis/es amb dret a vot podran rebre 2 vots delegats com a màxim d'altres socis/es amb dret a vot. Els vots delegats s'hauran d'enviar a la CPA, fins el 15 de setembre (inclòs), per correu electrònic a info@amnistiacatalunya.org indicant nom, cognoms i còpia del DNI de la persona atorgant, i nom, cognoms i DNI de la persona a qui li delega.

Propostes de resolució

    • No hi ha termini obert per presentar propostes de resolució. Els proponents de la convocatòria inicial les han retirades per agilitzar la celebració d’aquesta Assemblea online.

Elecció de càrrecs
 
    • Comitè Executiu: 6 vacants. Presidència, Tresoreria i 4 vocalies.
En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat: María del Carmen Ramírez (presidenta), Joaquim Ruiz (tresorer), Ona Anglada, Blanca Hernández i Sabina Puig (vocals). També ha quedat vacant la vocalia que ostentava Antoni Adrover, que ha dimitit a mig mandat.

    • Comitè de Control i Assessorament Financer: cap vacant.

    • Comitè d’Arbitratge: 3 vacants. En aquesta assemblea finalitzen el seu mandat Jordi Baltà i Maria Cañadas.

    • No hi ha termini obert per presentar noves candidatures, es mantenen les presentades per a la convocatòria inicial. En aquesta ocasió la CPA no acceptarà candidatures fora de termini (inclòs).

María del Carmen Ramírez
Presidenta d'Amnistia Internacional Catalunya
...........................................................................

+ CONVOCATORIA EN CATALÀ  (descarregable)
+ CONVOCATÒRIA EN CASTELLÀ (descarregable)